Eğitim çalışanlarının sorunlarını Bakan Tekin ile görüştük

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Eğitim çalışanlarının sorunlarını Bakan Tekin ile görüştük
Abone ol
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ziyaret ederek, acil çözüm bekleyen sorunları iletti.Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz’un da yer aldığı ziyarette, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşınacak talepler için destek beklentisi dile getirildi.

Ali Yalçın, Mehmet Akif İnan Vakfı’nın, depremzede öğretmenlerin çocuklarına yönelik bir proje yürüttüğünü belirterek, “Vakfımız, depremzede öğretmenlerin çocuklarına eğitim yardımında bulunmak amacıyla bir proje hazırlamış bulunmaktadır. Hak sahiplerine ulaşabilmek konusunda bakanlığın desteğini talep ediyoruz” dedi.

AYM’nin iptal kararı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksik ve yanlışların düzeltilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir

Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, kanunun bir kısım hükümleri hakkında iptal kararı verdiğini hatırlatan Yalçın, aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için iptal kararı gerekçesi çerçevesinde yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Halen 2023 kariyer basamakları yazılı sınavına 50 binden fazla öğretmenin başvuruda bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, bakanlığın mevcut süreci öğretmenleri mağdur etmeyecek şekilde sonuçlandırması gerektiğini ifade etti.

İptal kararının, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir bütün olarak ele alınması, kanunun eksikliklerinin, hatalarının ve yanlışlarının da bu vesileyle düzeltmesi için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Yalçın, “Öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece Kamu Personel Seçme Sınavı puan üstünlüğünün esas alınması ilkesi benimsenmeli, mülakat kaldırılmalıdır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal davasında uzman/başöğretmenlik yazılı sınavının iptali istenilmemiş, mahkeme bu konuda bir hüküm kurmamış ise de kariyer basamaklarında ilerleme, sadece öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olmalı, kariyer basamakları sınavı kaldırılarak öğretmenlikte beş yılını tamamlamış olanlar uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte beş yılını dolduranlar başöğretmen unvanı alabilmelidir” şeklinde konuştu.

Kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin tümüne yer değişikliği hakkı verilmelidir

Kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği hakları konusundaki belirsizliğin ve tedirginliğin devam ettiğini vurgulayan Yalçın, kadroya geçen öğretmenlerden bir yılını dolduranlara mazerete dayalı, üç yılını dolduranlara ise isteğe bağlı yer değişikliğine başvuru hakkı verilmesini talep etti.

Proje okullarının üzerindeki belirsizlik giderilmelidir

Proje okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, görevlendirme/atama süreçleri devam ederken alınan görev süresinin uzatılması kararının, hem bu okullarda bulunan hem de bu okullarda görev alma beklentisinde olan yönetici ve öğretmenler arasında bir belirsizlik oluşturduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu: “Bakanlığın proje okulları konusunda kısa vadede birbirini nakzeden kararlar alması, yönetici ve öğretmenleri karar alamaz, tercihte bulunamaz hâle getirmektedir. Bakanlık, proje okulları yönetmeliğinde bir değişiklik yapmayı tasarlıyorsa eğer, bu süreci, yönetici ve öğretmenlerin diğer kurumlara görevlendirilme ve atama haklarını engelleyerek değil, illere yetki vermek suretiyle geçici görevlendirme yoluyla sürdürmelidir.”

Proje okullarının geleceğine yön verecek amaç ve hedef belirleme süreci sonrasında bu amaç ve hedeflere uygun öğretmen/yönetici atama/görevlendirme süreçlerinin tasarlanmasının önemine işaret eden Yalçın, öğretmen ve yönetici atama/görevlendirme usulü, proje okullarından olan beklentiyi yansıtacak şekilde bu kurumlara özgü ancak nesnel, eşit, adil ve erişilebilir kıstaslara dayalı olarak puan üstünlüğü esasına göre kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Şube müdürlerinin sorunları çözülmelidir

Şube müdürlerinin haklı taleplerine kulak verilmesini isteyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şube müdürü, şef gibi yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumlulukların genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Hiyerarşik olarak kendilerine bağlı ve yönetim, karar alma, uygulamaya koyma, hesap verme sorumluluğu bulunmayan diğer kamu görevlilerinden çok da farklılaştırılmamış bir seviyede özlük haklarının verildiği görülmektedir. Uzman ve başöğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken, fiilen öğretmenlik yapmayanlar veya sonrasında şube müdürlüğü kadrolarına atananlara, fiilen öğretmen olarak görev yapmak dışında diğer şartları taşımaları kaydıyla uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı tanınmalıdır. Şube müdürlerinin mali haklarının artırılması konusunda ‘tazminat artışı, makam tazminatı verilmesi’ gibi talepleri toplu sözleşme masasına taşıyacağız.”

Araştırmacı ve uzmanların mali hakları iyileştirilmelidir

İl millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü gibi kadrolarda görev yapmakta iken araştırmacı kadrosuna atananların, kendi iradeleri ve istekleri dışında, görevlerinde başarısızlıkları veya disiplinsizlikleri olmaksızın gerçekleştirilen tek yanlı idari tasarrufların mağdurları olduğunu dile getiren Yalçın, “Araştırmacı ve uzman kadrosuna atanan bu kamu görevlilerinin aylıkları sabitlenmiş, ekonomik ve özlük haklarında ciddi mağduriyetler oluşmuştur. Bu personelin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, mesleki bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade edilecek kadrolara atanmayacaksa mali hakları iyileştirilmelidir” dedi.

Görevde yükselme sınav sonuçları çan eğrisi yöntemine göre yapılmalıdır

Mağduriyet yaşanmaması için görevde yükselme sınavı değerlendirmesinin çan eğrisi yöntemine göre yapılması gerektiğini söyleyen Yalçın, “Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara ilişkin değerlendirme 100 puan üzerinden yapılarak sınava giren adaylardan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Bu çerçevede sınava katılan adaylardan 60 ve üzerinde puan alarak başarılı sayılanların sayısının, münhal kadro sayısının altında kalması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, söz konusu kadroların boş kalmasına neden olabilir. Bu nedenle, 09.07.2023 tarihinde yapılan görevde yükselme sınav sonuçları bağıl değerlendirme veya çan eğrisi yöntemine göre yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Alan değişikliği konusundaki beklentiler bir an evvel karşılanmalıdır

Alan değişikliği taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydeden Yalçın, “Bakanlığın bu konuda sessiz kalması, öğretmenlerin yer değişikliği başta olmak üzere özlük haklarını kullanmalarını ve kariyer planlamasını olumsuz etkilemektedir. Konuyu KİK başta olmak üzere her platformda gündeme getirmemize rağmen alan değişikliği hususunda herhangi bir açıklama yapılmamasının oluşturduğu belirsizlik öğretmenleri huzursuz etmektedir. Öğretmenlerin alan değişikliği konusundaki haklı ve yerinde beklentileri bir an evvel karşılanmalıdır” diye konuştu.

İLKSAN’da yarım kalan seçim süreci tamamlanmalıdır

İLKSAN seçimleri konusuna da değinen Yalçın, ortada büyük bir başarısızlık tablosu olmasına rağmen yetkisiz İLKSAN yönetiminin önce genel kurul süresini 2021 yılında iki yıl uzattığını, salgın bahanesiyle de Sandığı üyenin iradesinden kaçırdığını, kaostan beslenmede mahir olan İLKSAN yönetiminin bununla da yetinmediğini, Millî Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak bu sefer de deprem bahanesiyle seçimi erteletmeyi talep ettiğini ifade ederek, yarım kalan seçim sürecinin tamamlamasını istediklerini dile getirdi.

Yer değiştirme takvimindeki sorun ‘31 Aralık tarihini ölçü alacak’ bir düzenlemeyle çözülmelidir

İller arası yer değiştirme takviminde 31 Aralık tarihinin esas alınması konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bakan Tekin’e teşekkür eden Yalçın, yer değişikliği sürecinde esas alınacak tarih konusunda kesin ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini, bunun yolunun da ‘il içi yer değiştirme takviminde 31 Aralık tarihini ölçü alacak’ bir düzenlemeden geçtiğini sözlerine ekledi.

Bakan Tekin: Sorunlara çözüm bulmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sorunların farkında olduklarını kaydederek, öğretmenlerle, eğitim çalışanlarıyla bir araya geldiklerini, sorunlara çözüm bulmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

 

 


BELEDİYE HİZMETLERİ KADINLARA KENT TURLARI İLE TANITILIYORÖnceki Haber

BELEDİYE HİZMETLERİ KADINLARA KENT TURLA...

CEVİZLİ MUHTARI MEMİŞ DİKİLTAŞ’IN BİTMEYEN AHDE VEFASISonraki Haber

CEVİZLİ MUHTARI MEMİŞ DİKİLTAŞ’IN BİTMEY...

Yorum Yazın